تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-8)

عنوان : ( فراهنجاري در قران )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200558,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {فراهنجاري در قران},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2001},
month = {August},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراهنجاري در قران
%A سیدی, سیدحسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2001

[Download]