تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1999-8)

عنوان : ( قدرت وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون) )

نویسندگان: علی اصغر سیلانیان طوسی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200566,
author = {سیلانیان طوسی, علی اصغر},
title = {قدرت وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون)},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1999},
month = {August},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قدرت وسايل ارتباط جمعي (راديو و تلويزيون)
%A سیلانیان طوسی, علی اصغر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1999

[Download]