اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2000-3)

عنوان : ( بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان )

نویسندگان: سیاوش دهقانیان قطب ابادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200584,
author = {دهقانیان قطب ابادی, سیاوش},
title = {بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2000},
month = {March},
issn = {1022-4211},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اقتصاد توليد عشاير خراسان
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2000

[Download]