سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران , 2001-02-17

عنوان : ( مقايسه بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي و عوامل موثر بر ان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200603,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {مقايسه بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي و عوامل موثر بر ان},
booktitle = {سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقايسه بهره وري در بخشهاي صنعت و كشاورزي و عوامل موثر بر ان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
%D 2001

[Download]