اولين كنفرانس بهينه سازي و كاربردهاي ان , 2002-01-21

عنوان : ( استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , حمید آماده , محمد مظهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200605,
author = {دانشورکاخکی, محمود and حمید آماده and محمد مظهری},
title = {استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران},
booktitle = {اولين كنفرانس بهينه سازي و كاربردهاي ان},
year = {2002},
keywords = {كارايي فني، برنامه ريزي خطي - تابع توليد مرزي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران
%A دانشورکاخکی, محمود
%A حمید آماده
%A محمد مظهری
%J اولين كنفرانس بهينه سازي و كاربردهاي ان
%D 2002

[Download]