همايش بررسي و معرفي توانمنديهاي استان خراسان براي ايجاد اشتغال و توليد از طريق تشكل هاي تعاوني , 2002-03-21

عنوان : ( بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200606,
author = {دانشورکاخکی, محمود},
title = {بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان},
booktitle = {همايش بررسي و معرفي توانمنديهاي استان خراسان براي ايجاد اشتغال و توليد از طريق تشكل هاي تعاوني},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان
%A دانشورکاخکی, محمود
%J همايش بررسي و معرفي توانمنديهاي استان خراسان براي ايجاد اشتغال و توليد از طريق تشكل هاي تعاوني
%D 2002

[Download]