سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران , 2001-02-17

عنوان : ( محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200607,
author = {دانشورکاخکی, محمود},
title = {محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت},
booktitle = {سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت
%A دانشورکاخکی, محمود
%J سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
%D 2001

[Download]