مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و پنجمين همايش دانشجويي فيزيك , 2000-08-27

عنوان : ( مطالعه حالتهاي فرنوني شبكه بلورها )

نویسندگان: ناصر شاه طهماسبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200613,
author = {شاه طهماسبی, ناصر},
title = {مطالعه حالتهاي فرنوني شبكه بلورها},
booktitle = {مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و پنجمين همايش دانشجويي فيزيك},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه حالتهاي فرنوني شبكه بلورها
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و پنجمين همايش دانشجويي فيزيك
%D 2000

[Download]