ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان )

نویسندگان: محمود قربان زاده نقاب , قربانعلی اسدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200621,
author = {قربان زاده نقاب, محمود and اسدی, قربانعلی},
title = {بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A اسدی, قربانعلی
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]