خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران , 2000-09-19

عنوان : ( تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه )

نویسندگان: محمود شور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200626,
author = {شور, محمود},
title = {تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه},
booktitle = {خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثير هورمون اكسين بر ريشه زائي قلمه هاي زرشك بي دانه
%A شور, محمود
%J خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران
%D 2000

[Download]