اولین همایش ملی انگور , 2000-09-16

عنوان : ( شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان )

نویسندگان: محمود شور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200628,
author = {شور, محمود},
title = {شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان},
booktitle = {اولین همایش ملی انگور},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسائی و مطالعه ارقام انگور در شمال خراسان
%A شور, محمود
%J اولین همایش ملی انگور
%D 2000

[Download]