خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-10-29

عنوان : ( تشخیص مولکولی بیماریها و عوامل بیماریزا )

نویسندگان: حسام دهقانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200629,
author = {دهقانی, حسام},
title = {تشخیص مولکولی بیماریها و عوامل بیماریزا},
booktitle = {خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص مولکولی بیماریها و عوامل بیماریزا
%A دهقانی, حسام
%J خلاصه مقالات سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]