فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2001-11-14

عنوان : ( مطالعه خواص ارتعاشي شبه بلورها و اثرات ناخالصي )

نویسندگان: ناصر شاه طهماسبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200637,
author = {شاه طهماسبی, ناصر},
title = {مطالعه خواص ارتعاشي شبه بلورها و اثرات ناخالصي},
booktitle = {فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه خواص ارتعاشي شبه بلورها و اثرات ناخالصي
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران
%D 2001

[Download]