هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , 2000-11-07

عنوان : ( بررسي سطح الكترود در قطعات لايه نازك MIM - پس از شكل گيري الكتريكي- توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي )

نویسندگان: احمد کمپانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200640,
author = {کمپانی, احمد},
title = {بررسي سطح الكترود در قطعات لايه نازك MIM - پس از شكل گيري الكتريكي- توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي},
booktitle = {هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي سطح الكترود در قطعات لايه نازك MIM - پس از شكل گيري الكتريكي- توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي
%A کمپانی, احمد
%J هشتمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران
%D 2000

[Download]