چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي ديناميكي، و كاربردهاي ان , 2000-05-03

عنوان : ( بررسي اثر اختلال بر جواب هاي ساليتوني برخي از معادلات با مشتقات جزئي با استفاده از تغيير در متريك هن )

نویسندگان: محسن سربیشه ئی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200641,
author = {سربیشه ئی, محسن},
title = {بررسي اثر اختلال بر جواب هاي ساليتوني برخي از معادلات با مشتقات جزئي با استفاده از تغيير در متريك هن},
booktitle = {چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي ديناميكي، و كاربردهاي ان},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثر اختلال بر جواب هاي ساليتوني برخي از معادلات با مشتقات جزئي با استفاده از تغيير در متريك هن
%A سربیشه ئی, محسن
%J چهارمين سمينار معادلات ديفرانسيل، سيستمهاي ديناميكي، و كاربردهاي ان
%D 2000

[Download]