كنفرانس نجوم زنجان , 2003-02-20

عنوان : ( مطالعه اثر سرد شوندگي بر تحول ابرهاي كروي )

نویسندگان: جمشید قنبری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200645,
author = {قنبری, جمشید},
title = {مطالعه اثر سرد شوندگي بر تحول ابرهاي كروي},
booktitle = {كنفرانس نجوم زنجان},
year = {2003},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر سرد شوندگي بر تحول ابرهاي كروي
%A قنبری, جمشید
%J كنفرانس نجوم زنجان
%D 2003

[Download]