اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي , 2000-11-06

عنوان : ( كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي )

نویسندگان: حسین آروئی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200654,
author = {آروئی, حسین},
title = {كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي},
booktitle = {اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كدوي تخم كاغذي - cucarbita pepo subsp. pepo con - var. pepo var. styriace grebense - گياهي جديد براي
%A آروئی, حسین
%J اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي
%D 2000

[Download]