خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران , 2000-09-19

عنوان : ( بررسي قابليت تركيب پذيري لاينهاي استريل و بارور گوجه فرنگي براي صفات زودرسي و عملكرد محصول )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200658,
author = {نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسي قابليت تركيب پذيري لاينهاي استريل و بارور گوجه فرنگي براي صفات زودرسي و عملكرد محصول},
booktitle = {خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي قابليت تركيب پذيري لاينهاي استريل و بارور گوجه فرنگي براي صفات زودرسي و عملكرد محصول
%A نعمتی, سیدحسین
%J خلاصه مقالات دومين كنگره علوم باغباني ايران
%D 2000

[Download]