مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28

عنوان : ( بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2 )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200667,
author = {ظهوری, غلامحسین},
title = {بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2},
booktitle = {مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2002},
location = {ايران},
keywords = {کاتالیزور زیگلر - ناتا، منیزیم اتوکسید، ولکاسیل، پلیمریزاسیون، پروپیلن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست زیگلر - ناتای خیلی فعال با دو نگهدارنده sio2/mgcl2
%A ظهوری, غلامحسین
%J مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2002

[Download]