مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران , 2002-10-28

عنوان : ( مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200668,
author = {ظهوری, غلامحسین},
title = {مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن},
booktitle = {مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران},
year = {2002},
keywords = {زيگلر - ناتا1. هم پليمريزاسيون2. اتيلن - پروپيلن3. كمك كاتاليست4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن
%A ظهوری, غلامحسین
%J مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران
%D 2002

[Download]