بین المللی علوم مهندسی, سال (2002-8)

عنوان : ( تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی , جلیل ابریشمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200671,
author = {اسماعیلی, کاظم and ابریشمی, جلیل},
title = {تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2002},
month = {August},
issn = {1018-7375},
keywords = {پرش هيدروليكي - شيب معكوس - پله مثبت و منفي - حوضچه آرامش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين ارتباط بين عمق هاي قبل و بعد از پرش و ارتفاع پله به منظور كنترل پرش هيدروليكي روي شيب هاي معكو
%A اسماعیلی, کاظم
%A ابریشمی, جلیل
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2002

[Download]