تحقیقات جغرافیایی, دوره (16), شماره (2), سال (2001-8) , صفحات (141-152)

عنوان : ( بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان )

نویسندگان: محمد غفوری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده زمین لغزش از جمله حوادث طبیعی مهمی است که در شمال خراسان و به خصوص ناحیه شیروان – بجنورد معمولا باخسارات و ضایعات فراوان همراه است. این پدیده تهدیدی جدی از نظر فرسایش خاک و تخریب دامنه ها، جنگل ها، اراضی کشاورزی، جاده ها و مناطق مسکونی و نیز پرشدن مخازن سدها محسوب می شود. مقاله حاضر، ضمن معرفی زمین لغزش نامانلو، علل اصلی ناپایداری دامنه ها را مورد بحث قرار می دهد. نامانلو در شمال شرق شهر شیروان در دره ای به همین نام در بخش مرکزی رشته کوه های کپه داغ قرار دارد. سنگ بستر روستای نامانلو و حوالی آن را سازند سرچشمه تشکیل می دهد که عمدتا از تناوب شیل و مارن با تداخل های آهکی تشکیل یافته است. علاوه بر مسائل زمین شناسی، توپوگرافی، آب و هوا، وجود نیروهای دینامیکی حاصل از فعالیت گسل ها و همچنین کم شدن مقاومت برشی خاک در اثر جذب آب، از عوامل مهم وقوع زمین لغزش در این منطقه می باشند.

کلمات کلیدی

, بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان, شمال خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200673,
author = {غفوری, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2001},
volume = {16},
number = {2},
month = {August},
issn = {1019-7052},
pages = {141--152},
numpages = {11},
keywords = {بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان
%A غفوری, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2001

[Download]