علوم آب و خاک, سال (2001-1)

عنوان : ( مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه اي )

نویسندگان: غلامحسین حق نیا , امین علیزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200679,
author = {حق نیا, غلامحسین and علیزاده, امین},
title = {مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه اي},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2001},
month = {January},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {آبياري قطره اي- آبياري جويچه اي - كارايي مصرف آب - گوجه فرنگي - عملكرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقايسه عملكرد و كيفيت گوجه فرنگي در دو روش آبياري قطره اي و جويچه اي
%A حق نیا, غلامحسین
%A علیزاده, امین
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2001

[Download]