کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی - کرمان , 2001-05-02

عنوان : ( مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه )

نویسندگان: سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آگاهی قبلی از پیامدهایی که شکست سد ایجاد می نماید می تواند از فاجعه های بزرگ جلوگیر نماید

کلمات کلیدی

, شکست سد , جریان غیر ماندگار, روش مشخصه ها, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200685,
author = {خداشناس, سعیدرضا},
title = {مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه},
booktitle = {کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی - کرمان},
year = {2001},
keywords = {شکست سد - جریان غیر ماندگار- روش مشخصه ها- روش Hartree},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه
%A خداشناس, سعیدرضا
%J کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی - کرمان
%D 2001

[Download]