اولين كارگاه اموزشي و تخصصي بررسي خشكسالي استان فارس , 2000-10-18

عنوان : ( مديريت بهره برداري از مخازن سدها: راهكاري مناسب براي مقابله با خشكسالي )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200686,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {مديريت بهره برداري از مخازن سدها: راهكاري مناسب براي مقابله با خشكسالي},
booktitle = {اولين كارگاه اموزشي و تخصصي بررسي خشكسالي استان فارس},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مديريت بهره برداري از مخازن سدها: راهكاري مناسب براي مقابله با خشكسالي
%A قهرمان, بیژن
%J اولين كارگاه اموزشي و تخصصي بررسي خشكسالي استان فارس
%D 2000

[Download]