اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب , 2002-03-09

عنوان : ( نگرش آماري بر افزايش تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200688,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {نگرش آماري بر افزايش تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن},
booktitle = {اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش آماري بر افزايش تدريجي تبخير- تعرق گياه مرجع در مشهد و پيامدهاي احتمالي آن
%A قهرمان, بیژن
%J اولين كنفرانس ملي بررسي راهكاراهاي مقابله با بحران اب
%D 2002

[Download]