ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26

عنوان : ( كاربرد زمين آمار در طراحي شبكه هاي اندازه گيري در هيدرولوژي )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200692,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {كاربرد زمين آمار در طراحي شبكه هاي اندازه گيري در هيدرولوژي},
booktitle = {ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران},
year = {2002},
keywords = {زمين آمار- تغيير نگار كريگيدن- طراحي شبكه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كاربرد زمين آمار در طراحي شبكه هاي اندازه گيري در هيدرولوژي
%A قهرمان, بیژن
%J ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران
%D 2002

[Download]