ارائه شده در شانزدهمين كنفرانس ارزيابي در زمينه خواص ترموفيزكي , 2002-08-23

Title : determination of potential energy function of methane via inversion of reduced viscosity collision i ( determination of potential energy function of methane via inversion of reduced viscosity collision i )

Authors: Elaheh Kafshdare Goharshadi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200705,
author = {Kafshdare Goharshadi, Elaheh},
title = {determination of potential energy function of methane via inversion of reduced viscosity collision i},
booktitle = {ارائه شده در شانزدهمين كنفرانس ارزيابي در زمينه خواص ترموفيزكي},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T determination of potential energy function of methane via inversion of reduced viscosity collision i
%A Kafshdare Goharshadi, Elaheh
%J ارائه شده در شانزدهمين كنفرانس ارزيابي در زمينه خواص ترموفيزكي
%D 2002

[Download]