چهارمين سمينار شيمي فيزيك ايران - كيش , 2001-02-19

Title : l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet ( l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet )

Authors: Sayyed Faramarz Tayyari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200734,
author = {Tayyari, Sayyed Faramarz},
title = {l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet},
booktitle = {چهارمين سمينار شيمي فيزيك ايران - كيش},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet
%A Tayyari, Sayyed Faramarz
%J چهارمين سمينار شيمي فيزيك ايران - كيش
%D 2001

[Download]