اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , فریدون افتخارشاهرودی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200736,
author = {نصیری, محمدرضا and افتخارشاهرودی, فریدون},
title = {استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي
%A نصیری, محمدرضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]