اولين همايش سراسري تحول اداري در استان بوشهر , 2000-12-21

عنوان : ( اندازه سازمان و اثر بخشي مديريت )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200738,
author = {طهمورث پور, مجتبی},
title = {اندازه سازمان و اثر بخشي مديريت},
booktitle = {اولين همايش سراسري تحول اداري در استان بوشهر},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه سازمان و اثر بخشي مديريت
%A طهمورث پور, مجتبی
%J اولين همايش سراسري تحول اداري در استان بوشهر
%D 2000

[Download]