علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-3)

عنوان : ( مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac )

نویسندگان: مهدی مدرس اول , احمد نظامی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200761,
author = {مدرس اول, مهدی and نظامی, احمد},
title = {مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac
%A مدرس اول, مهدی
%A نظامی, احمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]