علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا )

نویسندگان: محمد بنایان اول ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200768,
author = {بنایان اول, محمد},
title = {BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا
%A بنایان اول, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]