اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي , 2000-11-06

عنوان : ( اهميت گياه هليله سياه (terminalia chebula) در طب سنتي و معاصر )

نویسندگان: سيد سعيد حجت ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200770,
author = {سيد سعيد حجت},
title = {اهميت گياه هليله سياه (terminalia chebula) در طب سنتي و معاصر},
booktitle = {اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهميت گياه هليله سياه (terminalia chebula) در طب سنتي و معاصر
%A سيد سعيد حجت
%J اولين همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي
%D 2000

[Download]