چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران , 2000-08-22

عنوان : ( شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200798,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان},
booktitle = {چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران
%D 2000

[Download]