علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)

عنوان : ( بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200810,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1029-4791},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2001

[Download]