همايش بررسي دانش و فناوري غشا در ايران , 2002-04-21

عنوان : ( پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200815,
author = {موسوی, سیدمحمود and مرتضوی, سید علی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور},
booktitle = {همايش بررسي دانش و فناوري غشا در ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور
%A موسوی, سیدمحمود
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J همايش بررسي دانش و فناوري غشا در ايران
%D 2002

[Download]