دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09

عنوان : ( ارزيابي ويژگيهاي فيزيكو شيميايي و حسي نمونه هاي عسل استان خراسان )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200830,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {ارزيابي ويژگيهاي فيزيكو شيميايي و حسي نمونه هاي عسل استان خراسان},
booktitle = {دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزيابي ويژگيهاي فيزيكو شيميايي و حسي نمونه هاي عسل استان خراسان
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران
%D 2001

[Download]