سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران , 2001-02-17

عنوان : ( اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , فروزان طباطبايي يزدي ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200832,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and فروزان طباطبايي يزدي},
title = {اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا},
booktitle = {سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اهميت بررسي راههاي شناسايي و اندازه گيري باقيمانده سموم ارگانوفسفره در ميوه ها و سبزيها از نقطه نظرا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A فروزان طباطبايي يزدي
%J سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران
%D 2001

[Download]