هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2002-08-24

عنوان : ( شبيه سازي اثر نيتروژن خاك بر توليد چغندر قند )

نویسندگان: محمد بنایان اول ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200839,
author = {بنایان اول, محمد},
title = {شبيه سازي اثر نيتروژن خاك بر توليد چغندر قند},
booktitle = {هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2002},
keywords = {كشت مخلوط- كشت خالص- ذرت- سويا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبيه سازي اثر نيتروژن خاك بر توليد چغندر قند
%A بنایان اول, محمد
%J هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2002

[Download]