ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري )

نویسندگان: احمد نظامی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200850,
author = {نظامی, احمد},
title = {تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
keywords = {كاشتهاي پاييزه و زمستانه- نخود(cicer arietinum L)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثير تاريخ كاشتهاي پاييزه و زمستانه بر خصوصيات مورفولوژيك- عملكرد و اجزاي عملكرد نخود در شرايط فاري
%A نظامی, احمد
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]