اولين همايش غذا و تغديه در استان بوشهر , 2001-11-13

عنوان : ( ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي )

نویسندگان: فخری شهیدی , محبّت محبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200851,
author = {شهیدی, فخری and محبی, محبّت},
title = {ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي},
booktitle = {اولين همايش غذا و تغديه در استان بوشهر},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت اجرا و بكار گيري سيستم haccp در صنايع فراوري مواد غذايي دريايي
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبّت
%J اولين همايش غذا و تغديه در استان بوشهر
%D 2001

[Download]