بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , 2002-02-17

عنوان : ( زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , بهرام شیرزاده , بهمن شیرزاده , حمید امیرخانی منفرد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

کوه زر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200865,
author = {مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن and شیرزاده, بهرام and شیرزاده, بهمن and امیرخانی منفرد, حمید},
title = {زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه},
booktitle = {بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوه زر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی و ژئوشیمی اکتشافی منطقه کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A شیرزاده, بهرام
%A شیرزاده, بهمن
%A امیرخانی منفرد, حمید
%J بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
%D 2002

[Download]