ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم )

نویسندگان: محمد کافی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200870,
author = {کافی, محمد},
title = {اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
keywords = {تنوع ژنتيكي- ماده خشك- تنش خشكي- عملكرددانه- گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات شوري و سن گياه بر تبعيض ايزوتوپهاي كربن در گندم
%A کافی, محمد
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]