ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان , 2002-08-23

عنوان : ( مطالعه اينوسراموسهاي سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , محمدعلی یازرلو ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200871,
author = {وحیدی نیا, محمد and یازرلو, محمدعلی},
title = {مطالعه اينوسراموسهاي سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ},
booktitle = {ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اينوسراموسهاي سازند ابدراز در مناطق شرق حوضه كپه داغ
%A وحیدی نیا, محمد
%A یازرلو, محمدعلی
%J ششمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - دانشگاه كرمان
%D 2002

[Download]