ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي )

نویسندگان: محمد کافی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200872,
author = {کافی, محمد},
title = {بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي روشهاي مختلف ايجاد پتانسيل منفي در شرايط ازمايشگاهي شوري و خشكي
%A کافی, محمد
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]