ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني )

نویسندگان: محمد کافی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200875,
author = {کافی, محمد},
title = {اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
keywords = {ابياري- رژيم رطوبتي- تبخير از طشت- عملكرد و خصوصيات كيفي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر رژيم رطوبتي در اوايل فصل بر عملكرد كمي وكيفي پنبه رقم وراميني
%A کافی, محمد
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]