ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان , 2002-08-23

عنوان : ( بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

بنتونیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200876,
author = {کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش},
booktitle = {ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان},
year = {2002},
location = {ايران},
keywords = {بنتونیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نحوه تشکیل، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی معادن بنتونیت چاه کشمیر، کریمنج، کرغند (محدوده چهار کوش
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران - دانشگاه کرمان
%D 2002

[Download]