بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور , 2002-02-17

عنوان : ( بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر )

نویسندگان: سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , حمید امیرخانی منفرد , بهمن شیرزاده , بهمن شیرزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200877,
author = {مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن and امیرخانی منفرد, حمید and شیرزاده, بهمن and شیرزاده, بهمن},
title = {بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر},
booktitle = {بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طلا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسیهای پترولوژیکی، دگرسانی و اکتشاف مقدماتی طلا در منطقه تنورجه کاشمر
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A امیرخانی منفرد, حمید
%A شیرزاده, بهمن
%A شیرزاده, بهمن
%J بیستمین گردهمایی علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
%D 2002

[Download]