ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران , 2000-09-03

عنوان : ( ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود در شرايط ابي و ديم شمال خراسان )

نویسندگان: سعیدرضا وصال ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200880,
author = {وصال, سعیدرضا},
title = {ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود در شرايط ابي و ديم شمال خراسان},
booktitle = {ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ديناميك علفهاي هرز نخود تحت تاثير وجين و تراكم بوته نخود در شرايط ابي و ديم شمال خراسان
%A وصال, سعیدرضا
%J ششمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران
%D 2000

[Download]